powrót

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 27.06.2005 r.

OŚWIADCZENIE

 Stowarzyszenie „Rodzina Polska” jest zaniepokojone tragiczną śmiercią posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Adwenta i członków jego rodziny.  Stowarzyszenie zwróciło się do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego o szczególny nadzór nad śledztwem dotyczącym wyjaśnienia okoliczności wypadku drogowego, który spowodował tę tragedię. Śmierć posła w zestawieniu z jego działalnością, a także w zestawieniu z tajemniczymi okolicznościami śmierci innych osób publicznych, w kontekście istnienia znanych  układów polityczno - mafijno - korupcyjnych budzi uzasadniony niepokój społeczny. Wnosimy, aby śledztwo mające na celu zbadanie okoliczności śmierci posła Filipa Adwenta i członków jego rodziny było specjalnie nadzorowane i wyjaśniło szczegóły zdarzeń. Wnosimy także o informowanie społeczeństwa o kolejnych etapach prowadzonego w tej sprawie postępowania i o wynikach ustaleń.

 

Poseł Filip Adwent przez 15 lat organizował pomoc humanitarną dla Polski. Minister zdrowia przyznał mu za to odznaczenie "Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia". 10 lat temu opuścił Francję, gdzie się urodził, i wrócił z rodziną do Ojczyzny.

Znając realia Europy Zachodniej poseł Filip Adwent w swoich publikacjach unaoczniał, m.in. na przykładzie Lotaryngii i Alzacji, znaczenie własności ziemi jako aspektu podstawowego, warunku absolutnie niezbędnego dla istnienia i funkcjonowania polskiego narodu. Informował o mechanizmach działania struktur Unii Europejskiej.

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia „Rodzina Polska” składa wyrazy najgłębszego żalu i współczucia Rodzinie posła Filipa Adwenta.

 

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia

„Rodzina Polska”

 

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk