powrót

 

OPOKA
W KRAJU 51(72)
Kórnik, grudzień 2004

 

Prussia
 

   Pojawił się bardzo niebezpieczny projekt powołania euroregionu Prussia obejmującego terytorium dawnych Prus Wschodnich, a więc kawałków Polski, Litwy i Rosji, oczywiście w ramach Unii Europejskiej i pod patronatem Niemiec. Wniosek w tej sprawie, podpisany przez 71 posłów CDU/CSU w Bundestagu, wywołał międzynarodową burzę (Wprost 31.X.04). Co zrobić z okręgiem kaliningradzkim, to niewątpliwie problem, ale problem do rozwiązania między Rosją, Polską i Litwą, bez udziału Niemców. Z inicjatywy byłego premiera Litwy Vytautasa Landsbergisa, obecnie posła do Parlamentu Europejskiego, powstaje w PE intergrupa poświęcona tematowi okręgu kaliningradzkiego. Będziemy musieli dobrze pilnować co tam się będzie krystalizowało. Z Ligi Polskich Rodzin do tej intergrupy zgłosił akces pos. Bogusław Rogalski z okręgu mazursko-podlaskiego, czyli graniczącego z okręgiem kaliningradzkim.

   Wszelkie próby reaktywowania Prus w dowolnej postaci muszą się spotkać z naszym zdecydowanym sprzeciwem. Ustawa 46 Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami (ciała powołanego przez umowę Poczdamską z 2.VIII.1945) z 25.II.1947 zlikwidowała państwo pruskie, a wszelkie próby jego reaktywacji stały się nielegalnymi, karalnymi w świetle prawa międzynarodowego. Jak słusznie podkreślił ks. prof. Czesław S. Bartnik, w świetle tych decyzji również „Powiernictwo Pruskie” nie jest legalne (Nasz Dziennik 30.X-1.XI.04).

   Tymczasem naiwne władze samorządowe Warmii i Mazur nie tylko pozwoliły na kongres Ziomkostwa Wschodniopruskiego w Olsztynie, ale i dały się nań zaprosić w charakterze gości, tym samym legitymizując zarówno to ziomkostwo, jak i ich olsztyński kongres. A tak się akurat składa, że członkowie władz Ziomkostwa Wschodniopruskiego są jednocześnie współzałożycielami „Pruskiego Powiernictwa”, które szykuje procesy o zwrot Niemcom ich byłej własności na Ziemiach Odzyskanych (Wprost 31.X.04).

   Już w 1995 r. Wydawnictwo Kontur z Tczewa wydało mapę Prus Wschodnich (Ostpreußen) z polskimi i niemieckimi kartą tytułową, indeksem i opisem miejscowości (dla okręgu kaliningradzkiego po rosyjsku).

   Przy okazji warto przypomnieć, że niemiecki Passauer Neue Presse jest właścicielem następujących dzienników lokalnych: w woj. śląskim Dziennik Zachodni i Trybuna Śląska, w woj. dolnośląskim Gazeta Wrocławska, Słowo Polskie i Wieczór Wrocławia, w woj. pomorskim Dziennik Bałtycki i Wieczór Wybrzeża, w woj. warmińsko-mazurskim Gazeta Olsztyńska i w woj. wielkopolskim Głos Wielkopolski i Gazeta Poznańska. Zabór pruski się kłania!

   Gdy negocjowano warunki przystąpienia Polski do Unii protestowaliśmy (LPR) przeciwko likwidacji zakazu sprzedaży ziemi cudzoziemcom, który obwiązywał od 1920 r., a podobny zachowali Duńczycy w ramach swojej akcesji. Od 1.V.04 nasz zakaz już nie obowiązuje, choć miały być jakieś ograniczenia przez 5 lat. Nic z tych ograniczeń, są do obejścia. I oto nagle nasze media obudziły się: „Niemcy swobodnie kupują w Polsce domy, działki i mieszkania ... w ... nadmorskich miejscowościach, przy zachodniej granicy ... w Lubuskiem i Dolnośląskiem ... na Mazurach” (Rzeczpospolita 2.XII.04).

   Ambasada niemiecka w Warszawie dała w Gazecie Wyborczej (2-3.X.04) cało stronicowe ogłoszenie gloryfikujące dzień jedności Niemiec (3.X) i dzień rozszerzenia Unii Europejskiej (1.V.04). Ogłoszenie to ilustrują gwiazdki unijne i skonstruowana z tasiemki czarno-czerwono-żółto-biało-czerwonej mapa zarysowująca połączone Niemcy i Polskę. Na styku tych dwóch państw tasiemka zanika. Pod tym napis „Niemcy i Polska wspólna przyszłość w Europie”. Zastanówmy się co Ambasador Niemiec reklamuje. Dla mnie to oczywiste. Reklamuje rozszerzenie Unii jako element jednoczenia Niemiec. Unię dzieli się na euroregiony – w tym planowana jest Prussia – państwa narodowe maja stracić swoją tożsamość. Oto program jak doprowadzić do połączenia utraconych Prus Wschodnich z RFN.

   Oczywiście, że czeka nas wspólna z Niemcami przyszłość w Europie. Mamy też wspólną przeszłość w Europie, od przeszło tysiąca lat – dobrze ją pamiętamy i o niej nie zapomnimy.


Opoka w Kraju w internecie: http://ciemnogrod.net/owk


  powrót

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk