powrót

 

 

RKN chce zobaczyć notę o zrzeczeniu się reparacji od Niemiec
PAP 18:05


Przewodniczący Ruchu Katolicko-Narodowego Antoni Macierewicz domaga się od ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza udostępnienia noty, w której Polska zrzeka się reparacji wojennych od Niemiec. Notę tę miał przesłać rząd PRL w 1953 r. do rządu NRD. W poniedziałek Macierewicz przesłał do ministra pismo w tej sprawie.

O istnieniu dokumentu w archiwach MSZ poinformował wiceminister tego resortu Jan Truszczyński w środę 25 sierpnia w Sejmie podczas debaty nad projektem uchwały w sprawie reparacji. Powiedział wtedy m.in., że kwestia reparacji wojennych Niemiec wobec Polski została rozwiązana już w latach 50, o czym świadczy m.in. przytoczona wyżej nota. Szef RKN poprosił wtedy Truszczyńskiego o kopię tego dokumentu.

25 sierpnia posłowie debatowali na temat projektu uchwały w sprawie reparacji. Napisano w niej że Sejm zobowiązuje rząd do "wyegzekwowania od Niemiec należnych Polsce reparacji wojennych z tytułu strat i szkód, jakie Polska poniosła w wyniku planowych zniszczeń dokonanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej". W projekcie Sejm wzywa rząd "do rozpoczęcia w tym celu rozmów z rządem RFN".

Dwa dni później posłowie zdecydowali, że projekt trafi ponownie do sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. (aka)


  powrót

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk