powrót

 

Oświadczenie

 

Posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Adwenta

w sprawie likwidowanej fabryki

„SAN” -  „LU” POLSKA S.A. w Jarosławiu

  

W pełni solidaryzuję się z pracownikami oraz rodzinami likwidowanej fabryki ZPC ,,SAN” – LU POLSKA S.A. w Jarosławiu, i oświadczam, iż dołożę wszelkich starań, aby nie dopuścić do likwidacji przedsiębiorstwa posiadającego długoletnią tradycję i tak dobrą markę na rynku cukierniczym.

Dotychczasowe stanowcze działania obrony zakładu pracy podejmowane przez Społeczny Komitet Obrony Zakładu, Zarząd Powiatowy Ligi Polskich Rodzin oraz posła Zygmunta Wrzodaka, uświadomiły lokalnemu społeczeństwu bezsilność państwa oraz władz samorządowych wobec spekulacyjnej polityki gospodarczej prowadzonej przez koncern ,,DANONE”.

W pełni podzielam stanowisko zawarte w interpelacji poselskiej posła Zygmunta Wrzodaka. Fabryka ,,SAN’’ musi istnieć bo taki jest interes Polski! Ludzie muszą mieć pracę! Ci, którzy przejęli fabrykę tylko po to aby zlikwidować ją, bo tak chce  konkurencja, wraz z tymi, którzy po to ją prywatyzowali, muszą odpowiedzieć przed sądem! Wszystko wskazuje na celowe tzw. wrogie przejecie. Odpowiedzialność za ludzi i miejsca pracy nie kończy się w dniu sprzedaży fabryki.

O miejsca pracy należy dbać zawsze, a szczególnie teraz, kiedy na unijnym rynku dominujące koncerny zachodnie przejmują polskie przedsiębiorstwo tylko po to, aby zapewnić sobie nowe rynki zbytu nie troszcząc się o miejsca pracy dla Polaków.

Likwidacja cukrowni ,,Przeworsk’’ przez niemiecki koncern jest doskonałym, lokalnym i aktualnie dziejącym się na naszych oczach przykładem bezwzględnej i obcej polityki gospodarczej nie liczącej się z interesem Polski. Dość złudzeń!

Firma „LU” POLSKA S.A., wchodząca w skład koncernu „DANONE” kolejny raz wprowadziła w błąd pracowników oraz lokalną społeczność, obiecując, iż sama znajdzie inwestora, który utrzyma produkcję (choć ze znacznie zmniejszonym zatrudnieniem). Jednocześnie nie zgodziła się na przekazanie zakładu powstałej Spółce Pracowniczej, która przedstawiła wiarygodny biznesplan, ratujący przedsiębiorstwo. Firma „LU” nie mając – poza likwidacją – żadnego planu, zażądała od Spółki Pracowniczej 8 mln. złotych mimo, iż wcześniej zapewniała, że przekaże pracownikom tą nierentowną według ,,DANONE’’ fabrykę, za symboliczną złotówkę. ,,LIDER ARTUR”, inwestor podstawiony przez ,,LU’’ Polska S.A., zamierzał zatrudnić docelowo 200 osób, co władze lokalne uznały za swój niebywały sukces, tymczasem, na żądanie zarządu ,,LU”, z rozmów o przyszłości przedsiębiorstwa wykluczono przedstawicieli Spółki Pracowniczej. Po wykluczeniu z rozmów Spółki Pracowniczej „LIDER ARTUR” wycofał się ze złożonych wcześniej obietnic o przejęciu fabryki i zatrudnieniu części załogi.  A więc była to tylko zabawa? Nie ma to nic wspólnego ani z zasadami humanitaryzmu ani nawet z zasadami wolnego rynku.

Katastrofalna sytuacja dla przedsiębiorstwa, pracowników i ich rodzin, skutkiem prowadzenia kompletnie nieodpowiedzialnej polityki, nie zwracającej uwagi ani na dobro ludzi ani na dobro kraju, wraca do punktu wyjścia. Prawie 500 osobowa załoga zostaje bez perspektywy pracy a samo przedsiębiorstwo upadnie bo tego chce zagraniczna konkurencja!

Wobec zaistniałej sytuacji jakiekolwiek dalsze obietnice zarządu „LU” stają się niewiarygodne, a władze lokalne tracą społeczne zaufanie.

W związku z tym i zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami jedynym rozwiązaniem jest przekazanie przedsiębiorstwa za symboliczną złotówkę powołanej i zarejestrowanej spółce pracowniczej i nie dopuszczenie do wywozu linii produkcyjnych.

Zwracam się z apelem do władz samorządowych i rządowych o to aby pomogli inicjatywie pracowniczej w legalnym i przewidzianym w takich sytuacjach ocaleniu liczącego się na rynku przedsiębiorstwa i pozostawieniu go w polskich rękach. Wystąpiłem już z pismem w języku francuskim do koncernu ,,DANONE” z siedzibą w Paryżu i do jej filii „LU” POLSKA S.A. w Warszawie z żądaniem stosownych wyjaśnień w tej sprawie. Podejmę też stosowne działania na szczeblu krajowym i międzynarodowym w obronie tego podstępnie likwidowanego przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zwracam się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o włączenie się do obrony przed likwidacją tej fabryki.

Szczegółowe informacje i opinie proszę kierować do powiatowego biura Lgii Polskich Rodzin w Jarosławiu ul. Jana Pawła II  2.

 

 

Obronimy polskie miejsca pracy, obronimy Polskę!

Tak nam dopomóż Bóg!

 

 

Poseł do Parlamentu Europejskiego LPR

Filip Adwent

   

 

Otrzymują:

1. Zarząd ,,LU’’ POLSKA S. A.  Warszawa ul. Redutowa 9/23

2. Związki Zawodowe przy,,LU’’ POLSKA S.A. w Jarosławiu ul. Piekarska 1

3. Urząd Miasta Jarosław ul. Rynek 1

4. Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. Jana Pawła II

5. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

6. Wojewoda Podkarpacki

7. Media o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym

8. Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin Warszawa ul Hoża 9

9. Zarząd Wojewódzki LPR Rzeszów  ul. Bardowskiego 2

10.Zarząd Powiatowy LPR Jarosław ul Jana Pawła II 2

11. a/a

 

 

 

  powrót

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk