powrót

Pan

Jacek Socha

Minister Skarbu Państwa

Warszawa

 

 

         Szanowny Panie Ministrze !

 

W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Województwa Podkarpackiego wyrażam zdecydowane poparcie dla starań związkowców  i samorządowców z Podkarpacia, zmierzających do utworzenia holdingu „Energetyka Podkarpacka”, składającego się z Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A., Elektrowni Stalowa Wola, Elektrociepłowni Załęże oraz spółki ENESTA z siedzibą w Stalowej Woli.

 

Za niedopuszczalne i wręcz szkodliwe uważam natomiast planowane jeszcze do niedawna zlikwidowanie RzZE poprzez włączenie go w struktury holdingu Wschodniej Grupy Energetycznej, tzw. Grupy L-6.

 

Przeciw likwidacji RzZE przemawiają względy ekonomiczne i społeczne.

 

        Rzeszowski zakład osiąga wysoką rentowność, na przestrzeni lat samodzielnego funkcjonowania dopracował się wielomilionowego majątku, a podjęte inwestycje pozwoliły na stworzenie sieci energetycznej o wysokich standardach.

 

        RzZE zatrudniając setki pracowników jest istotnym podmiotem na rynku pracy województwa, które w ciągu 15 lat transformacji ustrojowej wielokrotnie doświadczyło dramatu zwolnień grupowych i co za tym idzie postępującej pauperyzacji lokalnej społeczności.

 

W przekonaniu o słuszności proponowanych rozwiązań jeszcze raz apeluję do Pana Ministra o zadośćuczynienie społecznym oczekiwaniom i wyrażenie zgody na powołanie holdingu Energetyka Podkarpacka.

 

Z wyrazami szacunku

 

/-/ Filip Adwent     

Rzeszów, dnia 14. stycznia 2005 roku

 

  powrót

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk