Pytania pisemne składane do Parlamentu Europejskiego

 

  powrót

 

  Pytanie w sprawie opóźnień w wypłacaniu dopłat bezpośrednich (DOC - 40 KB)

  Pytanie w sprawie niewywiązywania się z trzyletniego programu stypendialnego (DOC - 40,5 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk