powrót

 

 

Filip ADWENT 1 grudnia 2004

DEKLARACJA W SPRAWIE UKRAINY

Cały świat ma oczy zwrócone ku Ukrainie.
Tłumy, które w Kijowie demonstrują pragnienie sprawiedliwości i normalności, tłumy, które zachowują spokój i godność, budzą nasz podziw – i słusznie. Wszyscy modlimy się aby, w przeciwieństwie do przeszłości, Ukraińcy sami decydowali o swojej przyszłości. Lecz jeżeli entuzjazm jest rzeczą pożądaną, oślepienie z pewnością nią nie jest. Istnieje tendencja do zbyt wielkiego upraszczania sytuacji na Ukrainie. Jeden obóz przedstawiany jest jako całkiem czarny, drugi jako całkiem biały. Kiedy pragnie się dawać lekcje demokracji i mówić o „standardach”, należy postępować tak, aby ta demokracja obowiązywała wszystkich. Zarzuca się – i słusznie – jednemu z obozów, że nie trzymał się elementarnych reguł obowiązujących podczas przeprowadzania wolnych wyborów. Ale trzymam w ręku strony internetowe gazety ukraińskiej, która kilka dni temu ujawniła ulotkę wyborczą rozdawaną na Zachodniej Ukrainie przez niektórych zwolenników Juszczenki.
http://www.temnik.com.ua/ukr/criticism/4194f8ecd907b/mode_arch/

Pod tytułem „Ukraina dla Ukraińców”, można przeczytać dosłownie co następuje: „Wiktor Juszczenko w wypadku jego wybrania gwarantuje wprowadzenie dyktatury narodowej…Wygonić z naszych ziem Moskali, Przeków [czyli Polaków] i Żydów…Nasza władza będzie straszna dla Moskala, Żyda, Polaka, jeżeli nie przyjmą naszego wyznania…” itd. Ten rodzaj nawoływania do nienawiści nie może być ignorowany – inaczej się ośmieszymy. Jeżeli już nauczamy jednych, nauczajmy i drugich.
   Ani przez chwilę nie wątpię w to, że ogromna większość Ukraińców nie myśli takimi kategoriami, lecz Historia uczy nas, że mniejszości wyjątkowo agresywne mogą dojść do władzy i odebrać w ten sposób całym narodom korzyści z ich słusznego buntu. Brytyjski Komitet Helsinski (http://www.bhhrg.org/LatestNews.asp?ArticleID=51) także donosi o wielu rasistowskich wypowiedziach ze strony niektórych bardzo wpływowych zwolenników Juszczenki.
   Z całej duszy życzę moim ukraińskim braciom – których szczególnie lubię – aby wybrali prezydenta z własnego wyboru, ale żywię nadzieję, iż ten prezydent nie popadnie w pułapkę dyskryminowania mniejszości narodowych lub religijnych.
   Niech żadne obce państwo nie wtrąca się już w wewnętrzne sprawy Ukrainy.
   Należę do grupy Niepodległość i Demokracja: niech więc żyje Ukraina niepodległa i demokratyczna!

 

  powrót

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk