powrót


 

List w sprawie polskich producentów owoców miękkich


   16 marca 2005 r. napisałem protest w sprawie tragicznej sytuacji polskich plantatorów owoców miękkich, szczególnie po zeszłorocznej klęsce spowodowanej importem owoców z Azji.

   List mój był skierowany do Przewodniczącego Parlamentarnej Komisji ds Rolnictwa, Pana Joseph'a Daula, który następnie przekazał go ze wsparciem ze swojej strony do Pani Komisarz ds Rolnictwa, Marianny Fischer-Boel.

   Dzisiaj, podczas posiedzenia Parlamentarnej Komisji ds Rolnictwa, przedstawiciel Komisji Europejskiej (czyli przedstawiciel Pani Komisarz Fischer-Boel) poinformował posłów, że w odpowiedzi na mój list, delegacja Komisji Europejskiej - a dokładnie: delegacja z Dyrekcji Generalnej ds Rolnictwa - udaje się w dniu dzisiejszym do Polski na 2 tygodnie, aby szczegółowo zbadać sprawę owoców miękkich. W następnym tygodniu ruszy do Polski druga delegacja Komisji - tym razem z Dyrekcji Generalnej ds Handlu, w identycznym celu.

   Nie wiadomo oczywiście, co konkretnego wyniknie z pobytu tych dwóch delegacji w naszym Kraju. Ale niezwykłym sukcesem - wręcz niespodziewanym - jest przekonanie Komisji Europejskiej do wysłania aż dwóch delegacji, aby zbadać sprawę na miejscu, w Polsce.

   Nie można tej szansy zmarnować. Odpowiedzialność spoczywa na rządzie, władzach lokalnych i regionalnych, Izbach Rolniczych oraz grupach producenckich, zwłaszcza na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Trzeba w pełni przedstawić delegatom Komisji Europejskiej ciężką sytuację naszych rolników.

   Aby nie zabrakło przedstawicielom rolników w Polsce odwagi i odpowiedzialności w tej kluczowej sprawie!
 


Filip Adwent
Poseł do Parlamentu Europejskiego, 19 kwietnia 2005
 

  powrót

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk