powrót

 

Stryszów 27 lipca 2004
Fundacja ICPPC
34-146 Stryszów 156, Woj. Małopolskie
Tel./fax 33/ 8797 114, biuro@icppc.pl
 

 

Szanowni Państwo,
Fundacja ICPPC włączyła się do ogólnoeuropejskiej akcji „1000 stref wolnych od GMO”. Celem jej jest wywarcie nacisku na gremia legislacyjne Unii i wprowadzenie lepszego prawnego wsparcia dla terenów, na których nie będą uprawiane GMO*. Kampania wystartowała przy udziale 22 państw, ich liczba stale rośnie.
*Co to jest GMO – Genetycznie zModyfikowane Organizmy?
Genetyczna modyfikacja oznacza sztuczne wstawienie obcych genów do materiału genetycznego organizmu po to, by uzyskać właściwości, których dany organizm nie posiada w sposób naturalny. Najczęściej spotykane rośliny GM to soja, kukurydza, rzepak, jest również pszenica, ziemniaki, ryż.
Wprowadzeniu roślin GM na rynek towarzyszyły kampanie korporacji rolniczych, obiecujące uzyskanie dzięki temu wyższych plonów, mniejsze zużycie herbicydów i rozwiązanie problemu głodu na świecie. Twierdzono także, że rośliny GM mogą być uprawiane obok roślin niemodyfikowanych genetycznie. Co wiemy dzisiaj na ten temat?
Prawda okazuje się być inna:
 uprawianie roślin GM nie zmniejszyło użycia chemii i nie przyczyniło się do wzrostu plonów
 dochodzi na dużą skalę do krzyżowania miedzy roślinami GM a tradycyjnymi
 uprawy GMO nie rozwiązały problemu głodu
WIĘKSZOŚĆ KONSUMENTÓW Z CAŁEK EUROPY NIE CHCE ŻWNOŚCI GMO!!
Organizmy Genetycznie Modyfikowane (ang. GMO) niosą ze sobą prawdopodobieństwo nieprzewidywalnych konsekwencji i ze swej natury stanowią niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.
23 lipca 2004 siedem gospodarstw z woj. małopolskiego zadeklarowało swoje gospodarstwa jako „strefy wolne od GMO”. SĄ TO PIERWSZE STREFY WOLNE OD GMO W POLSCE! Aby skuteczniej wywierać nacisk na władze aby stworzyły bezpieczne bariery chroniące rolników i konsumentów przed GMO potrzebujemy poparcia od wielu gospodarstw.
Dlatego zapraszamy Państwa do dobrowolnego zadeklarowania, że Wasze gospodarstwo jest „Strefą Wolną od GMO” podobnie jak zrobili to Wasi koledzy i wielu rolników w innych krajach. Oznacza to, że w Waszym gospodarstwie:
1. Nie będzie się uprawiać roślin genetycznie modyfikowanych. Należy więc uważnie kupować nasiona i czytać czy nie ma informacji, że są to nasiona GMO.
2. Nie będzie się karmić zwierząt paszami zawierającymi genetycznie zmodyfikowane organizmy. A więc najlepiej karmić zwierzęta własną paszą. A w wypadku kupowania pasz należy uważnie przeczytać czy nie zawierają one GMO.
3. Nie będzie się w Waszym gospodarstwie kupować, jeść, podawać gościom żywności genetycznie modyfikowanej. Należy więc uważnie oglądać etykiety przy zakupie produktów spożywczych, czy nie ma informacji że posiadają w składzie GMO.
W załączeniu przesyłamy Państwu:
- ulotkę na temat GMO, którą można wykorzystać wyjaśniając dlaczego zadeklarowaliście, że Wasze gospodarstwo jest strefą wolną od GMO.
- deklarację, którą po dokładnym wypełnieniu prosimy o odesłanie na nasz adres (ICPPC, 34-146 Stryszów 156)
Po otrzymaniu podpisanych deklaracji prześlemy Państwu znak „STREFA WOLNA OD GMO”, który prosimy umieścić w widocznym miejscu. Prosimy również o propagowanie idei „stref wolnych od GMO” wśród swoich sąsiadów rolników i zachęcenie ich do współpracy.

Z poważaniem
Jadwiga Łopata – wiceprezes Fundacji ICPPC
Sir Julian Rose – prezes Fundacji ICPPC
   powrót

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk