powrót

 

kwiecień 2004, tydzień 19 (26.4 - 30.4)

1000 stref wolnych od GMO

Europejska Organizacja Zielonych zainicjowała akcję "1000 Stref Wolnych od GMO". Celem jej jest wywarcie nacisku na gremia legislacyjne Unii i wprowadzenie lepszego prawnego wsparcia dla terenów, na których nie będą uprawiane GMO. Kampania wystartowała przy udziale 22 państw, ich liczba stale rośnie. Strefy wolne od GMO deklarują w chwili obecnej:

 Albania
 Austria - osiem z dziewięciu prowincji
 Belgia - 39 flamandzkich i 81 francuskich społeczności
 Bułgaria
 Chorwacja
 Cypr
 Finlandia
 Francja – więcej niż 1250 gmin
 Niemcy – około 50 społeczności.
 Gruzja
 Grecja - 27 z 54 prefektur, dziewięć dalszych zgłosiło akces
 Węgry
 Irlandia
 Włochy - ponad 500 miast, w kombinacji z deklarującymi regionami obejmują one prawie 80% terytorium Włoch.
 Litwa
 Luxemburg
 Malta
 Holandia
 Portugalia
 Rosja
 Słowenia - Słowenii; strefa wolna od GMO "Alpe Adria" obejmuje całą Słowenię
 Hiszpania
 Szwajcaria
 Wielka Brytania - 44 regiony

dalsze informacje: www.gmofree-europe.org  powrót

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk