powrót

 

 

 

 

 

Powołujemy Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe im.
Filipa Adwenta

Zarząd Stowarzyszenia po ukonstytuowaniu wystąpił pisemnie do Wdowy po Ś.P. Filipie Adwencie o udzielenie przez Nią pisemnej zgody na to by
Stowarzyszenie mogło nosić imię Jej męża.


 

Jarosław dn. 20.07.2005


W.P. Alicja AdwentWielce Szanowna Pani


      W dniu 16.07.2005 roku w Jarosławiu miało miejsce spotkanie z udziałem osób blisko związanych z działalnością społeczną i polityczną Pani męża Świętej Pamięci Filipa Adwenta. Powołane zostało Stowarzyszenie, które w celach statutowych stawia sobie ideały bliskie Filipowi Adwentowi, chciałoby ono w swej nazwie nosić Jego imię.
      Jako Zarząd uprzejmie prosimy Panią, o wyrażenie zgody na to by nasze Stowarzyszenie mogło w nazwie swej zawierać imię Filipa Adwenta.
      Oczywiście, jeśli nie wyrazi Pani na to zgody, do sądu rejestrowego nie będzie zgłoszona nazwa przywołująca imię Filipa Adwenta.
       Przesyłamy do wglądu cele statutowe naszego Stowarzyszenia.

      Z poważaniem:
      Bogdan Grzebyk, były szef Biura Posła w Przemyślu
      Andrzej Guzik, były szef Biura Posła w Krośnie
      Janusz Kontek, radny Gminy Radymno
      Krzysztof Witko, były szef Biura Posła w Jarosławiu
      Marcin Dybowski, były asystent Posła


 

Odpowiedź proszę przesłać na adres:

Krzysztof Witko
37-500 Jarosław
ul. Jana Pawła II 4

Kontakt tel.
Tel. /fax: (016) 621 30 80
Tel. kom.: 0502 266 996
 

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk